Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Certyfikaty

Błękitny Anioł

 
 

To najstarszy europejski certyfikat dla produktów przyjaznych środowisku, wprowadzony w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Obecnie certyfikacja tym znakiem obejmuje 75 grup produktów i dotyczy około 4000 różnorodnych wyrobów: opon, butelek zwrotnych, dezodorantów, lodówek materiałów budowlanych, produktów wykonanych na bazie tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi, chemii gospodarczej i wyrobów papierowych.

Zasady przyznawania tego znaku:

 • oznaczane są produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby;
 • podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów;
 • w ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę także hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych;
 • bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania stanowią kryteria pomocnicze;
 • znakowi graficznemu towarzyszy krótkie wyjaśnienie proekologicznego charakteru oznaczonego produktu;
 • czas trwania licencji certyfikacyjnej wynosi maksymalnie 3 lata.
 
 

Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC)

 
Powstałe w 1993 roku stowarzyszenie Forest Stewardship Council (FSC) – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, za cel wzięło promocję ekologicznej gospodarki leśnej, prospołecznej i jednocześnie przynoszącej korzyści ekonomiczne. Taką gospodarkę nazywa po prostu „dobrą”, lasy „dobrze zarządzanymi”, a produkty z nich pochodzące oznacza listkiem – logo FSC. Znak ten zaświadcza, że drewno nie pochodzi z miejsc, gdzie prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna, czyli np. z lasów tropikalnych. Certyfikat daje również gwarancję, że w hodowli lasu brano pod uwagę prawa pracowników i lokalnej ludności. Na certyfikacji FSC zyskują wszyscy: las, gdzie prowadzi się zrównoważoną gospodarkę, klienci świadomi tego, że swoim zakupem nie przyczynili się do niszczenia środowiska i łamania praw lokalnej ludności, zarządzający lasami oraz wytwórcy wyrobów z drewna, gdyż zarabiają pieniądze kreując pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Obecnie w Polsce certyfikatem FSC objętych jest ponad 6 mln hektarów lasów.
 
 

BIO - produkt ekologiczny

 
Produkt pochodzący z kontrolowanej produkcji ekologicznej, certyfikowany zgodnie z normami Unii Europejskiej przez jednostki certyfikacyjne.
 
 

Fair Trade - Sprawiedliwy Handel

 
 
Produkt certyfikowany przez niemiecką organizację certyfikacyjną Sprawiedliwego Handlu TransFair Germany na podstawie kryteriów i standardów ustalanych przez Fairtrade Labeling Organisations International (FLO).
 

Główne zasady Sprawiedliwego Handlu:

 • szacunek i troska dla ludzi i środowiska; ludzie są ważniejsi niż zysk,
 • stwarzanie producentom możliwości oraz środków w celu poprawy ich warunków życia i pracy,
 • rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami,
 • płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę i akceptowalny zwrot kosztów dla organizacji marketingowej,
 • wzrost świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn jako producentów i handlowców,
 • promocja równych szans dla kobiet,
 • ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej.

Cele Sprawiedliwego Handlu:

 • zwiększenie środków do życia dla producentów poprzez zwiększenie dostępu do rynku;
 • wzmocnienie organizacji producentów, płacenie lepszych cen i zapewnienie ciągłości stosunków handlowych;
 • wsparcie możliwości rozwoju upośledzonych społecznie producentów, szczególnie kobiet i ludności tubylczej, oraz ochrona dzieci przed eksploatacją w procesie produkcyjnym,
 • podnoszenie świadomości wśród konsumentów na temat negatywnych skutków międzynarodowego handlu, aby pozytywnie oddziaływali poprzez swoją siłę nabywczą,
 • tworzenie przykładu partnerstwa w handlu poprzez dialog, przejrzystość i szacunek,
 • prowadzenie kampanii na rzecz zmian w zasadach i praktyce konwencjonalnego handlu międzynarodowego,
 • ochrona praw człowieka poprzez promocję sprawiedliwości społecznej, zdrowej praktyki ekologicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.
 
 

Eco Garantie

 
 
Belgijski certyfikat przyznawany ekologicznym środkom czystości oraz kosmetykom. Pełen opis kryteriów, jakie musi spełnić produkt aby otrzymać ten certyfikat pod adresem:
 
 

TÜV SÜD

 
 
Uznawane w świecie znaki kontrolne TÜV uwidaczniają konsumentom wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. I to w ponad 3000 grupach wyrobów - od zabawek poprzez artykuły sportowe i sprzęt gospodarstwa domowego, aż po wysoce skomplikowany sprzęt medyczny. W ponad 50 miejscach na świecie 1400 ekspertów TÜV SÜD Product Service testuje najróżniejsze wyroby przy pomocy najnowocześniejszej aparatury pomiarowej.
 
 

Nordycki Łabędź

 
 
Nordycki łabędź jest najbardziej znanym oznaczeniem ekologicznym w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Islandii. Mogą go uzyskać producenci, importerzy oraz sprzedawcy produktu, który spełnia określone kryteria ekologiczne, identyczne we wszystkich wymienionych krajach. Kryteria te odnoszą się zarówno do samego produktu jak i do całego procesu jego produkcji.
 
Na wniosek producentów produkt oznakowany Nordyckim Łabędziem zostaje przebadany pod względem oddziaływania na środowisko – począwszy od produkcji, przez użytkowanie, aż do utylizacji. Kryteria, wedle których etykieta zostaje przyznawana są weryfikowane co trzy lata i tak jak w przypadku etykiet austriackich, dostosowywane do aktualnego poziomu technologicznego.
 
 

Europejska Stokrotka

 

 
 
 
Oznakowanie ekologiczne przedstawiające stokrotkę z 12 płatkami w formie gwiazdek to wspólnotowe oznakowanie stworzone w 1992r. Promuje wyroby i usługi przyjazne dla środowiska. “Stokrotka” stała się ogólnoeuropejskim symbolem stosowanym na wyrobach, będącym prostą i trafną wskazówką dla konsumentów. Wszystkie wyroby posiadające “Stokrotkę” zostały sprawdzone przez niezależne jednostki w zakresie spełnienia rygorystycznych kryteriów ekologicznych i użytkowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl