Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

Czy cena produktu może ulec zmianie?
TAK - wszystkie oferowane przez nas produkty są sprzedawane w niższych cenach przy zamawianiu większych ilości. Przy większości produktów jest podana tabela z odpowiednimi przedziałami cenowymi.

Czy mogę uzyskać fakturę VAT na zakupiony towar?
Na każdy sprzedawany przez nas towar na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. Na etapie składania zamówienia (podawania danych odbiorcy) należy zaznaczyć opcję "firma" i wpisać numer NIP. Termin płatności wynosi standardowo 7 dni. Istnieje możliwość negocjacji dłuższego terminu płatności.

Czy podane na stronie ceny są aktualne i ostateczne?
Informacje na stronach internetowych sklepu, zarówno dotyczące dostępności produktów jak i ich cen są na bieżąco aktualizowane. Tak więc wszystkie ceny widoczne na naszych stronach są aktualne w przedziale od 1-99 sztuk. Ceny towarów zmieniają się w zależności od zamawianej ilości.

Chciałbym zapłacić przelewem za zamówiony towar, proszę o podanie mi numeru konta, na które mam przelać należność.
Informacje o numerze konta wysyłane są w chwili, gdy zamówiony towar jest przygotowany do wysyłki. Przesyłka zostanie wysłana gdy należność wpłynie na nasze konto.
 


Polityka prywatności

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Spółka Róbeko z siedzibą w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 45 (dalej „zielonebiuro.com”). Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.

 1. Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe zielonebiuro.com otrzymuje od użytkowników w związku z działaniami lub z transakcjami dokonywanymi przez użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez zielonebiuro.com lub na platformach partnerskich.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

zielonebiuro.com przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w sklepie zielonebiuro.com lub do obsługi złożonych przez użytkowników ofert zakupu na zarządzanych przez zielonebiuro.com platformach handlowych lub platformach partnerskich, w tym do:

 

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platform zarządzanych przez zielonebiuro.com, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i usługi na platformach zielonebiuro.com;

 2. zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 3. automatycznego przetwarzania danych w celu realizacji usług i zamówień a także w celu przygotowywania dla użytkowników dedykowanych ofert lub promocji w tym również korzystania z bezpłatnego transportu zamówień na preferencyjnych warunkach, automatyczne przetwarzanie danych nie niesie ze sobą dla użytkowników żadnych skutków prawnych ani innego znaczącego wpływu;

 4. realizacji wszystkich etapów składanych przez użytkowników ofert zakupu na produkty i usługi znajdujące się na platformach zielonebiuro.com;

 5. rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy;

 6. w przypadku wyrażenia przez użytkowników zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych, przesyłania użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących;

 7. obsługi zgłoszeń użytkowników (np. telefonicznych, mailowych, przez formularze kontaktowe);

 8. kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizowaniem zamówień.

 9. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.

zielonebiuro.com przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zielonebiuro.com, którym jest:

  1. monitorowanie działań użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie aktywnością użytkowników, dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez użytkowników treściami, przeprowadzenia badań i analiz zielonebiuro.com między innymi pod kątem funkcjonalności zarządzanych platformy handlowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;

  2. prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów zielonebiuro.com

  3. zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  4. obsługa wniosków użytkowników przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta

  5. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział;

  6. prowadzenie analiz statystycznych;

  7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

  8. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w panelu użytkownika lub poprzez zgłoszenie takiego wniosku do Biura Obsługi Klienta.

 

 1. Inspektor Danych Osobowych

Każdy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na temat jego danych osobowych przetwarzanych przez zielonebiuro.com W tym celu należy złożyć zapytanie lub stosowny wniosek do wyznaczonego inspektora danych osobowych pod adresem e-mail: robeko@robeko.com,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych zielonebiuro.com, ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin. Odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek inspektor danych osobowych udzieli w terminie 30 dni.

 

 

 1. Dane osobowe niezbędne do korzystania z platform handlowych zielonebiuro.com

W celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania z platform handlowych zarządzanych przez Gigant.pl niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować użytkownika lub wykonać umowę zawartą z użytkownikiem na zakup usług lub realizacji złożonej przez użytkownika oferty zakupu:

 1. adres e-mail, hasło, imię nazwisko, adres, numer telefonu,

 2. nazwa firmy i jej NIP (dodatkowo w przypadku firm)

 

W celu potwierdzenia wyrażenia przez użytkownika zgód, których wymaga prawo chroniące dane osobowe, podczas procesu rejestracji zapisywany jest również adres IP, z którego w formie elektronicznej wyrażane są zgody na przetwarzanie danych.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie użytkownik nie poda niezbędnych danych osobowych, zielonebiuro.com nie będzie mógł zarejestrować użytkownika, a w konsekwencji użytkownik nie będzie mógł korzystać z platform handlowych zarządzanych przez zielonebiuro.com

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Podając dane użytkownik oświadcza, że są to jego dane osobowe. Wszystkie dane użytkownik podaje dobrowolnie i świadomie. Użytkownik ma prawo do ich aktualizacji oraz usuwania.

 

 1. Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzanych danych?

zielonebiuro.com gwarantuje ochronę wszystkich praw użytkowników wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

zielonebiuro.com gwarantuje równocześnie, że przetwarzanie danych użytkowników będzie odbywało się w zgodzie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a zakres zbieranych danych jest adekwatnych do realizacji celów, do których są zbierane.

 

Użytkownik swoje dane może aktualizować w profilu konta użytkownika lub poprzez kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta Gigant.pl pod adresem robeko@robeko.com

 

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. W takim przypadku dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji zadań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego i ochrony konsumentów w tym w szczególności obsługi procesów reklamacji.

 

 

 1. Prawo wniesienie sprzeciwu przez użytkownika

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się użytkownik;

b) dane osobowe użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników zielonebiuro.com udostępnia podmiotom wspierającym zielonebiuro.com w świadczeniu realizacji zamówień i usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, logistyczne, transportowe, informatyczne, księgowe, konsultingowe, audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję zielonebiuro.com, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Wszystkie współpracujące z zielonebiuro.com podmioty maja obowiązek zapewnić ochronę danych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług lub obsługi ofert zakupu złożonych przez użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez zielonebiuro.com

 

 1. Czas przechowywania danych osobowych

zielonebiuro.com przechowujemy dane osobowe przez czas istnienia konta użytkownika na platformie handlowej zarządzanej przez zielonebiuro.com oraz czas realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, ochrony konsumentów

 3. statystycznych i archiwizacyjnych,

 4. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub od dokonania ostatnich działań na koncie użytkownika

 

Przechowujemy dane osobowe użytkowników dla celów marketingowych lub dla celów profilowania do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zielonebiuro.com będzie przechowywać dane przez okres, w którym zielonebiuro.com zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

10. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w szczególnych przypadkach np. do Google LLC i w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

11. Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności

Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty współpracujące, które przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.

.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl